Afspraken vastgelegd tot en met 2023

Studie naar toekomst Pensioenfonds Forbo

Pensioenfonds Forbo heeft samen met de sociale partners een studie gedaan naar de toekomst van het fonds. Na veel afstemming en overleg is besloten dat Pensioenfonds Forbo in ieder geval tot en met 2022 zelfstandig blijft bestaan.

De studie is gedaan omdat Pensioenfonds Forbo bij de sociale partners heeft aangegeven dat uitvoering van de pensioenregeling onder de bestaande condities niet meer lukte. In de studie is gekeken welke uitvoeringsvorm interessant en passend zou kunnen zijn voor de pensioenregeling van Forbo.

Vier mogelijkheden onderzocht

Voor de uitvoering van de pensioenregeling zijn vier mogelijkheden onderzocht:

  • Zelfstandig voortbestaan van Pensioenfonds Forbo
  • Overgang naar een Algemeen Pensioenfonds (APF)
  • Overgang naar een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)
  • Overgang naar een Belgische uitvoerder

Bij verschillende partijen zijn offertes opgevraagd. Voor de beoordeling daarvan is een lijst met voorwaarden en wensen opgesteld. Alle opties zijn langs die lijst gelegd en kritisch bekeken. Na de eerste selectie is besloten om aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds en zelfstandig voortbestaan nog verder uit te werken.

In gesprek met Pensioenfonds Forbo

Aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds viel uiteindelijk af, omdat de financiële positie van dat fonds niet goed aansloot bij Pensioenfonds Forbo. De sociale partners zijn vervolgens in gesprek gegaan met Pensioenfonds Forbo over het zelfstandig voortbestaan van het fonds. Er is gevraagd wat het fonds nodig had om de regeling te kunnen blijven uitvoeren. Uiteindelijk zijn er door sociale partners goede afspraken gemaakt, waardoor Pensioenfonds Forbo in ieder geval tot en met 2022 zelfstandig kan blijven bestaan.

Er zijn enerzijds afspraken gemaakt over de governance van het fonds. Er is binnen het bestuur meer capaciteit vrijgekomen om het werk te kunnen uitvoeren. Anderzijds zijn er afspraken gemaakt voor de premie tot en met 2022. Door deze afspraken kan Pensioenfonds Forbo de pensioenregeling tot die periode uitvoeren.

Studie nieuw pensioenstelsel

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. In juni 2020 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het daarover eens. Er komt eerst een wetsvoorstel. Als de Tweede en Eerste Kamer dat goedkeuren, wordt de wet aangepast. De verwachting is dat de nieuwe regels voor het pensioen vanaf 1 januari 2023 ingaan. Daarna kan het bestuur met sociale partners aan de slag om de pensioenregeling aan te passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïmplementeerd zijn. Het bestuur heeft de ambitie om per 1 januari 2026 de overstap te maken. 

Pensioenfonds Forbo start samen met sociale partners een studie naar wat het nieuwe pensioenstelsel voor ons gaat beteken. Daarin wordt gekeken wat het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen voor de pensioenregeling van Forbo en ook of Pensioenfonds Forbo de juiste partij is om de regeling uit te voeren.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit betekent voor Pensioenfonds Forbo.