Nieuws

Beleidsdekkingsgraad gestegen in november

De financiële positie van Pensioenfonds Forbo is verbeterd in november. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Die steeg van 106,0% naar 106,6%.

Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 120,2% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met de huidige dekkingsgraad zit ons fonds onder deze grens. Pensioenfonds Forbo heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Ontwikkelingen in november

De financiële positie van ons fonds is afgelopen maand verbeterd. Onze beleidsdekkingsgraad is gestegen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden. Doordat de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder meetellen in dit gemiddelde, ging de beleidsdekkingsgraad omhoog.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= onze verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder DNB.

Op deze website publiceert ons fonds de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is op 1 januari 2015 geïntroduceerd en is leidend bij besluiten van het bestuur over bijvoorbeeld het jaarlijks verhogen van de pensioenen.

Meer informatie

Bekijk onze dekkingsgraad in een grafiek en lees meer over de verschillende dekkingsgraden die er zijn en de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur