Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in januari 106,5%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Forbo is in januari gedaald. Deze daalde naar 106,5%. Vorige maand was deze nog 107,0%.

Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 119,2% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met de huidige dekkingsgraad zit ons fonds onder deze grens. Pensioenfonds Forbo heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Beetje herstel in januari

Na een slecht einde van 2018 laat onze actuele dekkingsgraad in januari weer een stijgende lijn zien. Helaas daalde de rente opnieuw. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is niet goed voor onze financiële positie. Maar positief was dat onze beleggingen meer waard werden. Met name de aandelen deden het goed. Dit positieve effect zorgde ervoor dat onze actuele dekkingsgraad in januari verbeterde. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze daalde met 0,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= onze verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder DNB.

Op deze website publiceert ons fonds de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is leidend bij besluiten van het bestuur over bijvoorbeeld het jaarlijks verhogen van de pensioenen.

Meer informatie

Bekijk onze dekkingsgraad in een grafiek en lees meer over de verschillende dekkingsgraden die er zijn en de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur