Nieuws

Ook pensioenkorting bij Pensioenfonds Forbo?

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Een korting van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. Gelukkig is een korting van de opgebouwde pensioenen bij ons fonds voorlopig nog niet aan de orde.

De lage rente speelt alle pensioenfondsen parten. Als de rente laag is, moeten de fondsen namelijk meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Onze dekkingsgraden (check deze grafiek) zijn deze zomer hard gedaald. Als de dekkingsgraden teveel dalen, is het zonder kortingen soms niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden.

Boven kritieke grenzen

Gelukkig zitten onze dekkingsgraden, door de goede beleggingsopbrengsten en de renteafdekking, nog boven de kritieke grenzen. Een korting van de pensioenen is daarom bij ons fonds voorlopig nog niet aan de orde, maar net als vele fondsen, kunnen ook wij een eventuele korting in de toekomst niet uitsluiten.

Vragen en antwoorden

Wij hebben twee veelgestelde vragen met antwoorden voor u geformuleerd. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Bron: Bestuur