Nieuws

Wat als het mee- of tegenzit?

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting ziet u vanaf begin oktober voor het eerst op mijnpensioenoverzicht.nl.

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u vanaf begin oktober voor het eerst een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW, als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Het onderste bedrag

Dit is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd en geen inschatting. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u netto per jaar ontvangt, zolang u leeft. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk in laat gaan met uw AOW.

De bovenste bedragen

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u uit zou kunnen komen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot de pensioenrichtleeftijd van ons fonds (68 jaar) en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zullen de bedragen lager zijn.

In de berekening van de bedragen zijn heel veel (wel 2.000) verschillende 'toekomsten' (scenario's) meegenomen, met allemaal verschillende financiële gebeurtenissen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde set 'toekomsten'. We hebben uitgerekend hoe hoog uw pensioen zou kunnen zijn in deze toekomsten.

  • Het verwachte eindresultaat
    Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

  • Als het meezit
    Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans dat u op uw pensioendatum uitkomt op een hoger bedrag dan dit rechter bedrag, is op dit moment klein (5%). 

  • Als het tegenzit
    Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans dat u op uw pensioendatum uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag, is op dit moment ook klein (5%). 

In 2020: ook op uw UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u in 2020 van ons ontvangt, ziet u ook een inschatting van uw pensioen bij Pensioenfonds Forbo als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. In de weergave van uw pensioen op het UPO is de AOW en eventueel pensioen bij andere uitvoerders niet meegenomen.

Meer lezen?

Op deze website leest u meer informatie over de inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.