Nieuws

Geen verhoging van uw pensioen

We proberen uw pensioen elk jaar te verhogen, zodat het meegroeit met de stijgende prijzen. Helaas lukt dat per 1 januari 2021 niet. Dat komt omdat onze financiële situatie niet goed genoeg is.

Voor het verhogen en verlagen van het pensioen kijken we naar onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat we hebben en het kapitaal dat we nodig hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% hebben we 1,05 euro in kas voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Wanneer wordt uw pensioen verhoogd?

Wij kunnen uw pensioen alleen verhogen als onze financiële positie goed genoeg is, wij moeten dan een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 110%. Ons bestuur bekijkt elk jaar of een verhoging mogelijk is. Per 1 januari 2021 is dat helaas niet het geval.

Verlaging niet nodig

Een verlaging van uw pensioen is op dit moment gelukkig nog niet aan de orde. Dat was nodig geweest als onze dekkingsgraad lager was dan 90%. We hebben wel een herstelplan. Daarin staat hoe we binnen 10 jaar weer financieel gezond willen worden.