Nieuws

U bouwt in 2022 minder pensioen op

In 2019 maakten de sociale partners afspraken over de pensioenregeling van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Daarbij spraken zij een vaste premie af van 23% per jaar. Helaas is deze premie niet voldoende gebleken om de gewenste jaarlijkse pensioenopbouw van 1,875% te halen. Ook met de buffer die beschikbaar was (het zogenoemde premiedepot) lukt dat in 2021 en in 2022 niet. Daarom gaat uw pensioenopbouw in 2022 omlaag naar 1,419%.

Volgend jaar bouwt u minder pensioen op

Iedereen die bij Forbo werkt, bouwt over een deel van het salaris een percentage aan pensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. Het is de ambitie om elk jaar te zorgen voor een pensioenopbouw van 1,875%. In 2021 is dat niet helemaal gelukt maar in 2022 gaat dat helaas ook niet lukken. Het opbouwpercentage was op 1 januari 2021 1,848% en zal op 1 januari 2022 1,419% zijn. Hierdoor bouwt u in 2022 minder pensioen op dan we graag zouden willen.

Het pensioen dat uw partner krijgt als u tijdens uw dienstverband bij Forbo overlijdt

Naast pensioen voor uzelf, bouwt u bij ons fonds ook automatisch pensioen op voor uw partner. Uw partner krijgt dat pensioen als u overlijdt. Dit noemen we partnerpensioen. Het pensioen voor uw partner is 70% van het pensioen voor uzelf. U bouwt dus in 2022 ook minder partnerpensioen op.

Wanneer u tijdens uw dienstverband bij Forbo overlijdt, wordt niet alleen gekeken naar de opbouw in 2022 maar ook naar de beoogde opbouw in de jaren daarna tot uw pensioneren. Omdat deze beoogde opbouw ook omlaag gaat, zou het kunnen gebeuren dat uw partner veel minder partnerpensioen ontvangt wanneer u in 2022 overlijdt, met name als dit nog (ver) voor uw pensioneren gebeurt.

Om dit te voorkomen, heeft Pensioenfonds Forbo besloten dit extra partnerpensioen te repareren: als u in 2022 tijdens uw dienstverband bij Forbo overlijdt, wordt gerekend alsof u vanaf de jaren 2023 tot uw pensioneren wel 1,875% pensioen zou opbouwen.

Wat betekent dit voor u?

Met het pensioen dat u tot en met 31 december 2021 opbouwt, gebeurt niets. In 2022 bouwt u minder pensioen op. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Bas (38) bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Forbo. In 2022 is het opbouwpercentage lager dan de beoogde opbouw. Daarom bouwt Bas in 2022 minder pensioen op voor hemzelf.

  Beoogde opbouw: 1,875% Opbouw 2022: 1,419%
Pensioengevend jaarsalaris (bruto) € 40.000 € 40.000
Minus de franchise*  € 14.802 € 14.802
= de pensioengrondslag € 25.198 € 25.198
Vermenigvuldigd met het opbouwpercentage  1,875%  1,419%
Pensioenopbouw over 1 jaar € 25.198 * 1,875% = € 472 € 25.198 * 1,419% = € 358
Pensioenopbouw tot 68 jaar (nog 30 jaar)   € 14.174 € 10.727
Partnerpensioen voor partner van Bas (70% van beoogde opbouw)   € 9.922 € 9.841

* De franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. Dit staat ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering van de overheid. Net als het jaarsalaris kan de franchise elk jaar wijzigen. Het genoemde bedrag is het voorlopige bedrag over 2022.

Door de wijziging bouwt Bas in 2022 € 115 minder pensioen op dan bij het beoogde opbouwpercentage. Het jaarlijks pensioen dat Bas kan bereiken als hij nog 30 jaar pensioen opbouwt, is € 3.447 minder. Het jaarlijks partnerpensioen dat de partner van Bas krijgt wanneer Bas in 2022 zou komen te overlijden, blijft vrijwel ongewijzigd.

Waarom is deze wijziging nodig?

Sociale partners hebben in 2019 afspraken gemaakt over onze pensioenregeling van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Daarbij spraken zij een vaste premie af van 23%. Met die premie wilden sociale partners graag een opbouw van 1,875% per jaar halen.

Toen de afspraken werden gemaakt, was er nog een buffer beschikbaar (het zogenoemde premiedepot). Die buffer is er helaas inmiddels volledig gebruikt om de pensioenopbouw voor de jaren 2020 en 2021 aan te vullen. Daarom is voor 2022 een verlaging van de pensioenopbouw nodig.