Nieuws

Dekkingsgraad gedaald in juni

In juni verslechterde onze financiële positie. Dat ziet we aan onze actuele dekkingsgraad. Onze actuele dekkingsgraad daalde met 2,2%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,6% omhoog.

Onze financiële positie drukken we uit in twee percentages:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze daalde in juni van 120,3% naar 118,1%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Ontwikkelingen in de actuele dekkingsgraad worden hierin pas na verloop van tijd zichtbaar. De beleidsdekkingsgraad steeg van 113,0% naar 113,6%.

Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 117,0% om op de lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Omdat we onder deze grens zitten, hebben we een herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden.

Wat gebeurde er in juni?

De daling van de actuele dekkingsgraad met 2,2%-punt kwam vooral doordat onze beleggingen het in juni minder goed deden. Ons vermogen nam daardoor af. De rente steeg. Dat is positief voor onze dekkingsgraad. Dat compenseerde voor een deel het negatieve effect van de daling van ons vermogen.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,6%-punt naar 113,6%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Bron: Bestuur