Nieuws

U bouwt in 2023 minder pensioen op

In 2019 maakten de sociale partners afspraken over de pensioenregeling van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. De sociale partners zijn voor 1 januari 2023 niet tot een nieuwe premieafspraak gekomen. Daarom wordt de huidige premieafspraak – van 23% van de totale loonsom – met een jaar verlengd.

Helaas is deze premie niet voldoende om de gewenste jaarlijkse pensioenopbouw van 1,875% te halen. De pensioenopbouw moet daarom verlaagd worden tot het niveau dat wel haalbaar is. Dit betekent dat uw pensioenopbouw in 2023 omlaag gaat naar 1,535%.

Minder pensioen dan we zouden willen

Iedereen die bij Forbo werkt, bouwt over een deel van het salaris een percentage aan pensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. Het is onze ambitie om elk jaar te zorgen voor een pensioenopbouw van 1,875%. Net zoals in 2021 en 2022 lukt dat in 2023 helaas niet.

Het opbouwpercentage is vanaf 1 januari 2023 dus 1,535%. Hierdoor bouwt u in 2023 minder pensioen op dan we graag zouden willen. Ook de premievrije opbouw vanwege arbeidsongeschiktheid wordt in 2023 verlaagd naar 1,535%.

Pensioen voor uw partner bij overlijden als u nog in dienst bent

Naast pensioen voor uzelf, bouwt u bij ons fonds ook automatisch pensioen op voor uw partner. Uw partner krijgt dat pensioen als u overlijdt. Dit noemen we partnerpensioen. Het pensioen voor uw partner is 70% van het pensioen voor uzelf. U bouwt dus in 2023 ook minder partnerpensioen op.

Wanneer u tijdens uw dienstverband bij Forbo overlijdt, wordt niet alleen gekeken naar de opbouw in 2023 maar ook naar de beoogde opbouw in de jaren daarna tot uw pensioneren. Omdat deze beoogde opbouw ook omlaag gaat, zou het kunnen gebeuren dat uw partner veel minder partnerpensioen ontvangt wanneer u in 2023 overlijdt, met name als dit nog (ver) voor uw pensioneren gebeurt.

Om dit te voorkomen, heeft Pensioenfonds Forbo in 2022 besloten de opbouw van dit extra partnerpensioen aan te vullen tot 1,875% mocht u komen te overlijden tijdens uw dienstverband (ook bij arbeidsongeschiktheid). Net als de premieafspraak is ook deze verzekering met een jaar verlengd. Dit betekent dat als u in 2023 tijdens uw dienstverband bij Forbo overlijdt, wordt gerekend alsof u vanaf de jaren 2023 tot uw pensioneren wel 1,875% pensioen zou opbouwen.