Nieuws

Dekkingsgraad verder gedaald in december

December was een minder goede maand voor onze financiële positie. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die daalde in december met 5,5% punt naar 110,8%. Belangrijkste reden hiervoor is de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023 met 6,5%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,3%-punt naar 116,7%.

Onze financiële positie drukken we uit in twee percentages:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze daalde in december van 116,3% naar 110,8%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Ontwikkelingen in de actuele dekkingsgraad worden hierin pas na verloop van tijd zichtbaar. De beleidsdekkingsgraad daalde van 117,0% naar 116,7%.

Wat gebeurde er in december?

We verhoogden de pensioenen van alle deelnemers op 1 januari 2023 met 6,5%. Omdat we dit al in december moesten meenemen in onze cijfers, namen onze verplichtingen toe. Dit zien we meteen terug in een daling van de dekkingsgraad.

Ons vermogen nam af omdat onze beleggingen het minder goed deden. Aan de andere kant is de rente in december gestegen. We hoeven dan minder in kas te hebben om de pensioenen in te toekomst te kunnen betalen. De stijging van de rente had een positief effect op onze dekkingsgraad, maar dit was niet genoeg om het negatieve effecten van de pensioenverhoging en de minder goede beleggingsopbrengsten te compenseren.

Herstelplan

Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 117,0% om op de lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Omdat we onder deze grens zitten, hebben we een herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden. Dit was mogelijk door versoepelde regels van de overheid. Lees meer over de verhoging van de pensioenen op deze website

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Bron: Bestuur