Nieuws

Eerste Kamer stemt voor Wet toekomst pensioenen

De Eerste Kamer stemde op dinsdagavond 30 mei voor de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer stemde in december 2022 al voor deze wet. De lichten staan op groen om het pensioenstelsel in Nederland te veranderen. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023.

Veel overleg vooraf

De Wet toekomst pensioenen is niet zomaar aangenomen. Er gingen, naast de vele jaren van voorbereidend werk, ook heel wat vragen uit de Tweede en Eerste Kamer aan vooraf. Het is belangrijk dat de nieuwe pensioenwet voor iedereen goed uitpakt. Met iedereen bedoelen we:

  • iedereen die pensioen opbouwt;
  • iedereen die in het verleden pensioen opbouwde en dit bij een pensioenfonds heeft staan;
  • iedereen die al pensioen krijgt.

Wat betekent dit voor nu?

Nu we zeker weten dat de wet doorgaat is het aan de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om een nieuwe pensioenregeling vorm te geven. Het bestuur van het pensioenfonds zorgt daarna voor de uitvoering van die regeling. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling binnen de nieuwe wet in te voeren. Ons fonds streeft ernaar om de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2027 in te laten gaan.

Zodra we nieuws hebben informeren we u

We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent hoe de pensioenregeling er binnen de nieuwe wet uit komt te zien. We zijn al een lange tijd samen met de sociale partners bezig met de voorbereidingen hierop. Een nieuwe regeling is niet zomaar klaar. Dit omdat we voor al onze deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden een goed pensioen willen verzorgen. Zodra we meer nieuws hebben over hoe de pensioenregeling van ons fonds binnen de nieuwe wet eruit gaat zien, leest u dat natuurlijk op onze website.

Landelijke website: onsnieuwepensioen.nl

De overheid maakte samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders een speciale website over het nieuwe pensioenstelsel: onsnieuwepensioen.nl. Op deze website vindt u filmpjes en meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Waarom het nodig is en wat er nog moet gebeuren.