Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U kunt er eenmalig voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan op zijn vroegst vanaf uw 55ste.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. U ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid.
  2. U bouwt minder pensioen op als u eerder stopt met werken.
  3. U doet naar verwachting langer met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat.

Deze keuze heeft geen invloed op uw partnerpensioen en wezenpensioen.

Wat moet u doen?

Maak uw keuze minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. En geef uw keuze aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen.

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?