Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat is mogelijk. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot uw 68ste fulltime moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan bij ons fonds vanaf uw 55ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken: 

  • U bouwt minder pensioen op als u gedeeltelijk eerder stopt met werken.
  • U moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint.
  • U ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Doe dit minimaal 6 maanden voordat de wijziging ingaat.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen.

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?