Verandert uw situatie?

Samenwonen

Gaat u samenwonen nadat u uit dienst bent gegaan? U bouwt dan géén partnerpensioen meer op voor uw nieuwe partner.

Uw partner heeft wél recht op partnerpensioen na uw overlijden onder de volgende voorwaarden:

  • u bent nog niet met pensioen
  • u en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners
  • u moet een notarieel samenlevingscontract hebben dat is afgesloten tijdens uw dienstverband. In dit contract moet de onderhoudsverplichting opgenomen zijn
  • u en uw partner zijn geen familie van elkaar in rechte lijn

U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.