Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Beleggingsadviescommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingsadviescommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling

De beleggingsadviescommissie bestaat uit een aantal financiële experts:

A.D. (Ton) Keetlaer, voorzitter
M.A. (Marcel) Bults
S. (Steven) Verschuren (Externe deskundige)

2. Communicatiecommissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering.

Samenstelling

D. (Danielle) Manné, voorzitter
E. (Erwin) Smit 

3. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan ons verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code PensioenfondsenEen code van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid met normen voor goed pensioenfondsbestuur. heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Naam Namens
Dirk Breeuwer, voorzitter Actieven Forbo Eurocol Nederland
Annemarie Pijnacker, secretaris Actieven Forbo Flooring
Phil de Boer Werkgever Forbo NL
Eddy van der Weide Actieven Forbo-Novilon
Bob Venema Pensioengerechtigden Forbo-Novilon
Mans Ellens Pensioengerechtigden Forbo Flooring
Lex van den Ing Actieven Forbo Flooring
Vacant Gepensioneerden Forbo Eurocol Nederland

4. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is Willis Towers Watson.