Bestuursleden

Ugo Hofman

Ugo Hofman 

Functie:

Voorzitter Risicocommissie
Bestuurslid sinds:  April 2020
Aandachtsgebied: Integraal risicomanagement
Vertegenwoordigt: Werkgever Forbo-Novilon en Forbo Eurocol Nederland

Motivatie

In mijn rol als risicobeheerfunctionaris voor het fonds, zie ik het als mijn taak om de risico´s goed in kaart te brengen en met adequate voorstellen te komen ter beheersing daarvan. Omdat ik buiten de organisatie betrokkenheid heb gekregen bij het fonds, vind ik het ook mijn taak om het bijzondere karakter van het fonds en haar deelnemers te leren kennen en goed te doorgronden. Ik zie met belangstelling uit naar onze wederzijdse ontmoetingen, waarbij ik hoop dat wij dit op termijn op de fysieke locaties van de ondernemingen kunnen organiseren.

Pensioen is voor iedereen belangrijk, omdat…

… het voor werknemers het mogelijk moet maken om hun financiële mogelijkheden mede af te stemmen om de eigen wensen. Daarom mag het pensioen niet leiden tot verrassingen.

Andere bestuursleden

Phil de Boer