Wat blijft hetzelfde?

Niet alles uit het huidige pensioenstelsel verdwijnt met de komst van het vernieuwde pensioenstelsel. Dit blijft hetzelfde:

Uw pensioen (bij Pensioenfonds Forbo) blijft een aanvulling op uw AOW (van de overheid)

Uw pensioen bij ons fonds wordt maandelijks uitgekeerd vanaf uw pensioendatum en ontvangt u naast uw AOW-uitkering.

U krijgt uw pensioen zolang u leeft

Het is niet zo dat uw pensioenuitkering opeens ophoudt wanneer uw pensioenpotje ‘leeg’ zou zijn. Uw pensioenuitkering is en blijft een levenslange uitkering, ongeacht hoe lang u blijft leven.

U blijft meestal pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt raakt

Wanneer u arbeidsongeschikt mocht raken blijft er een premievrije opbouw doorlopen in de pensioenregeling. In de nieuwe Wet toekomst pensioenen zijn er ook regels opgenomen voor de nieuwe pensioenregelingen.

Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als u overlijdt en bij ons fonds pensioen opbouwt of heeft opgebouwd

In zowel de huidige als de nieuwe pensioenregeling is een nabestaandenpensioen geregeld. De manier van vormen van dit nabestaandenpensioen gaat wel veranderen maar het nabestaandenpensioen blijft goed geregeld. Zorg er altijd voor dat uw partner bekend is bij het pensioenfonds, ook als u samenwoont!

Wij blijven de pensioenen beleggen. Zo kunnen we meer geld uitkeren dan er aan premie binnenkomt.

Pensioengeld wordt altijd belegd om voldoende te kunnen groeien naar een goede pensioenuitkering later. Dit is nu al zo en blijft ook in de nieuwe pensioenregeling het geval. Nu is dit voor iedereen op een gelijke wijze verdeeld. Straks wordt dit anders verdeeld, waarbij er rekening wordt gehouden met de levensfase van de verschillende deelnemers.

U kunt nog steeds zelf kiezen wanneer u uw pensioen in wil laten gaan

Ook in de nieuwe pensioenregeling kunt u, net als nu, zelf bepalen wanneer u uw pensioen in wil laten gaan. Het is nog steeds van belang om hier tijdig over na te denken en uw eigen financiële plaatje goed in zicht te hebben. Dit verandert niet, en wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze hierover.

Ook de overige keuzemogelijkheden zoals opgenomen in onze huidige pensioenregeling, zoals hoog/laag of deeltijdpensioen, blijven beschikbaar

In de nieuwe pensioenregeling kunt u ook nog steeds kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Of om in de eerste pensioenjaren een wat hoger pensioen en later een wat lager pensioen te ontvangen.

Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een nieuwe mogelijkheid, namelijk het ‘bedrag ineens’. Deze keuze kan niet gebruikt worden in combinatie met een hoog/laag pensioen. Deze keuzemogelijkheid is nu nog niet beschikbaar omdat de wet- en regelgeving hiervoor nog niet helemaal is uitgewerkt en van kracht is.