Wat is er nieuw?

  • U krijgt persoonlijk pensioenvermogen
  • Uw pensioen beweegt mee met de economie. Ook als u al met pensioen bent
  • Het nabestaanden pensioen; de regels zijn voor iedereen gelijk. Als u overlijdt dan is er pensioen voor uw partner en kind(eren) als:
    • u in dienst bent bij de werkgever waar u pensioen opbouwt; of
    • de eerste 3 maanden dat u werkloos bent of tijdens de WW-periode
    • u al met pensioen bent, tenzij u bij pensionering een andere keuze voor het partnerpensioen maakt