Wie kiest ons nieuwe pensioen?

De werkgever, OR Eurocol en de vakbonden (samen de sociale partners) besluiten samen welke pensioenregeling gekozen wordt en hoe deze eruit gaat zien. Ook besluiten zij of de tot nu toe opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling worden overgedragen. Het bestuur van Pensioenfonds Forbo kijkt hoe deze overdracht kan plaatsvinden en of dat op een evenwichtige manier gebeurt. Ook kijkt het bestuur hoe de beleggingen in de nieuwe pensioenregeling het beste aansluiten bij de wensen van de deelnemers. Het voorbereiden van de overgang naar ons nieuwe pensioen moet in goed overleg gebeuren. Zo kunnen we ons samen inzetten om tot een goede pensioenregeling te komen.

In het wetsvoorstel staat dat alle fondsen uiterlijk op 1 januari 2028 over moeten zijn naar het vernieuwde pensioenstelsel. Het bestuur van ons fonds en de sociale partners willen in principe op 1 januari 2027 overstappen naar de nieuwe pensioenregeling. Dat is ons doel.