Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen. Op die manier behoudt het pensioen dat al is opgebouwd zijn waarde. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer wordt uw pensioen verhoogd?

Wij reserveren geen geld voor de verhoging. U hebt er niet automatisch recht op. We kunnen de pensioenen alleen verhogen als onze financiële positie goed genoeg is. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd.

Per 1 januari 2022 kunnen wij uw pensioen niet verhogen. We verwachten dat we ook de komende jaren uw pensioen niet kunnen verhogen. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen.

De verhoging in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren hebben wij uw pensioen helaas niet kunnen verhogen vanwege de financiële positie van ons fonds: 

Datum Toeslag Prijsontwikkeling (afgeleid*)
1 januari 2022 0,00% okt 2020 - okt 2021: 3,30%
1 januari 2021 0,00% okt 2019 - okt 2020: 1,10%
1 januari 2020 0,00% okt 2018 - okt 2019: 1,70%
1 januari 2019 0,00% okt 2017 - okt 2018: 1,70% 
1 januari 2018 0,00% okt 2016 - okt 2017: 1,30%
1 januari 2016 0,00% okt 2014 - okt 2015: 0,40%

*In een afgeleide prijsontwikkeling worden wijzigingen van belastingtarieven niet meegenomen. Meer informatie over de prijsontwikkeling vindt u op de website van het CBS.

Misschien verlagen?

De financiële positie van ons fonds moet de komende jaren verbeteren. Daar is een plan voor opgesteld. Op dit moment is het niet nodig om uw pensioen te verlagen. Maar als de verbetering de komende 10 jaar niet lukt, bestaat het risico dat wij uw pensioen toch moeten verlagen. Uw pensioen wordt alleen verlaagd als er geen andere oplossing is voor de financiële problemen van het fonds.