Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld? 

In de wet zijn 2 zaken geregeld: 

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat kan uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u en uw partner andere afspraken maken over de verdeling van de bezittingen en/of het pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, kunt u dat op verschillende manieren regelen:

  • Zijn er artikelen over pensioenafspraken opgenomen in uw echtscheidingsconvenant? Geef een kopie van het echtscheidingsconvenant aan ons door. Of:
  • U en uw ex-partner ondertekenen beiden het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Geef het ondertekende formulier én alle benodigde documenten aan ons door.

U kunt de scheiding en alle afspraken aan ons doorgeven via Mijn Pensioencijfers: Direct regelen (Echtscheiding regelen). Uw ex-partner kan de documenten naar ons toesturen per e-mail of per post.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

Woont u in het buitenland?

Dan krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. U kunt dit via een formulier aan ons doorgeven. Dit formulier vindt u in Mijn Pensioencijfers. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons.  

Pensioenfonds Forbo heeft ervoor gekozen om ook bij te laat gemelde scheidingen, onder voorwaarden, mee te werken aan de verevening en ook de uitbetaling van het pensioen via de pensioenuitvoerder aan de ex- partner van de deelnemer. De mogelijke kosten hiervan komen ten laste van de beide ex-partners. 

Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons. 

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner overleden is..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook dit binnen 2 jaar aan ons door.