Actuele cijfers

Financiële positie

We zijn dagelijks bezig met de financiële situatie van ons fonds. Dat vinden we belangrijk, want het gaat uiteindelijk om uw pensioen. Of wij er goed voor staan is te zien aan onze dekkingsgraad.

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is als het ware de graadmeter voor onze financiële gezondheid. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat we hebben en het kapitaal dat we nodig hebben. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Schommelingen

De dekkingsgraad staat niet vast. Onze financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Beleidsdekkingsgraad

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt onze financiële situatie ook in de gaten. Zij zijn de toezichthouder. Ons fonds is verplicht om maandelijks de beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. te melden aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden aan het einde van elke maand, over de afgelopen 12 maanden.

Vereist eigen vermogen

DNB kijkt of een pensioenfonds genoeg geld en reserves heeft. Daarvoor kijken ze naar de vereiste dekkingsgraad. Komt de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat ons pensioenfonds dan een herstelplan opstelt.

Er is ook een absolute ondergrens: dit noemen we de minimaal vereiste dekkingsgraad. Komt de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan dekking. Wij moeten dan maatregelen nemen om het tekort uiterlijk binnen 5 jaar aan te vullen. Die maatregelen worden ook in een herstelplan opgenomen.

Herstelplan

De financiële positie van Pensioenfonds Forbo is op dit moment niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn want onze beleidsdekkingsgraad is lager dan het vereist eigen vermogen. We hebben dus een reservetekort. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin staat hoe ons fonds binnen 10 jaar weer financieel gezond wil worden.