Nieuws

Pensioengerechtigden: de betaling van uw vakantiegeld verandert

Ontving u tot en met 2019 elk jaar in mei uw vakantiegeld in één keer? Dan verandert dat voor u. Vanaf 2020 ontvangt u elke maand 1/12e deel van uw vakantiegeld. Uw vakantiegeld is dan opgenomen in uw maandelijkse betaling.

Uw maandelijkse betaling wordt hierdoor hoger. De totale hoeveelheid van uw vakantiegeld verandert niet.

Nabetaling in december

Op 20 december 2019 ontvangt u, samen met uw reguliere pensioenuitkering, een nabetaling van uw vakantiegeld. Deze nabetaling is het vakantiegeld dat u over de maanden juni tot en met december 2019 nog van ons tegoed heeft.

Ontvangt u toeslagen van de Belastingdienst?

Door de nabetaling die u op 20 december 2019 ontvangt, wordt uw jaarinkomen in 2019 hoger. Ontvangt u nu een toeslag van de Belastingdienst? Bijvoorbeeld een huurtoeslag of een zorgtoeslag? Dan kan uw hogere inkomen in 2019 hier invloed op hebben. In de loop van 2020 ontvangt u uw aanslag inkomstenbelasting. Het kan zijn dat u dan een deel van de in 2019 ontvangen toeslagen moet terugbetalen. Houd hier rekening mee. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de Belastingdienst. U kunt ook bellen naar de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. 

Hebt u nog vragen?

Als deze wijziging voor u van toepassing is, ontvangt u hierover een persoonlijke brief. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Als u uw klantnummer bij de hand houdt, kunnen wij u sneller van dienst zijn.