Nieuws

Uw UPO komt eraan

Bouwt u pensioen op bij ons fonds? Dan ontvangt u medio juli uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U ziet de stand van zaken van uw pensioen bij ons fonds op 31 december 2018.

Wat moet u doen?

Bekijk het UPO goed. Controleer bijvoorbeeld of uw partner op het overzicht staat. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Bent u gescheiden en is dit voor 1 januari verwerkt? Dan moeten de bedragen op het UPO ook hierop aangepast zijn.

Het UPO kunt u downloaden

Wilt u het UPO van ons fonds downloaden? Dat kan als u inlogt in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. U vindt het UPO bij ‘Mijn Documenten’.

Wat is er anders dit jaar?

Alle pensioenfondsen gebruiken in Nederland één model. Zo kunt u het pensioen bij ons fonds goed vergelijken met het pensioen dat u misschien bij een ander pensioenfonds of verzekeraar hebt opgebouwd via eerdere werkgevers. Dit UPO-model is aangepast. Nieuw dit jaar:

  • het premiepercentage dat u en uw werkgever samen betalen voor uw pensioen. Hoeveel euro u betaalt, ziet u elke maand op uw loonstrook;
  • het pensioen dat u kunt bereiken:
    1. als uw situatie niet verandert (privé en werk), en
    2. als de situatie van het pensioenfonds niet verandert, en
    3. als u tot de standaard pensioendatum in onze pensioenregeling (68 jaar) bij ons fonds blijft.

Straks: drie scenario’s

De kans is natuurlijk erg klein dat er tussen nu en uw pensioendatum niets meer verandert. Daarom wordt dit ‘te bereiken pensioen’-bedrag volgend jaar vervangen door drie bedragen, zodat u een beter beeld krijgt van uw pensioen als het met de economie beter of slechter gaat dan verwacht. Deze drie bedragen staan ook niet vast, het zijn indicaties. Ofwel: scenario’s.

Eind dit jaar kunt u de drie scenario’s  al zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website kunt u ook een overzicht downloaden van uw totale pensioen via verschillende werkgevers en de AOW die u straks krijgt van de overheid. U kunt ook samen met uw partner inloggen om uw gezamenlijke pensioeninkomen te checken.

Ontvangt u pensioen van ons fonds? Dan ziet u op www.mijnpensioenoverzicht.nl straks ook drie scenario’s. Dat geeft u een beeld in hoeverre uw uitkering 10 jaar na uw pensioendatum mogelijk nog kan veranderen.

Vanaf nu ook elk jaar UPO online voor oud-werknemers

Bouwt u geen pensioen meer op bij ons fonds? Dan verschijnt vanaf dit jaar ook voor u elk jaar een UPO. Dit kunt u downloaden als u inlogt in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. U vindt het UPO dit najaar bij ‘Mijn Documenten’. Wij sturen u het UPO minimaal eens per vijf jaar per post.

Ontvangt u pensioen van ons fonds?

Dan hebt u uw pensioenoverzicht eind april al ontvangen. Uw pensioenoverzicht staat ook digitaal voor u klaar in Mijn Pensioencijfers.

Meer informatie

Hebt u vragen over uw pensioen bij ons fonds? Neem contact op. Onze medewerkers helpen u graag.