Nieuws

Wat gebeurde er in 2018?

In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2018. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid.

Elk jaar rond de zomer verschijnt ons jaarverslag over het vorige jaar. In het jaarverslag leggen wij uit met welke ontwikkelingen ons fonds in 2018 te maken kreeg en welke besluiten het bestuur heeft genomen. Verder leest u de mening van ons verantwoordingsorgaan, van de visitatiecommissie en de compliance officer. Uiteraard staan ook alle belangrijke cijfers op een rij in onze jaarrekening.

Lezen?

U kunt het jaarverslag digitaal lezen via deze website. Wilt u het later nog eens teruglezen? U vindt het op onze documentenpagina. Daar vindt u ook de jaarverslagen van voorgaande jaren.