Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

Ons fonds heeft een nieuw herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden.

Te weinig reserves

Onze financiële positie is niet goed genoeg. Onze beleidsdekkingsgraad was op 31 december 2019 103,3%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van dat moment: 117,0%. Dit betekent dat ons fonds te weinig reserves heeft.

De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat het fonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe ons fonds binnen 10 jaar weer financieel gezond kan worden. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Geen aanvullende maatregelen

Uit het herstelplan blijkt dat er In 2020 geen aanvullende maatregelen nodig zijn om onze financiële situatie te verbeteren. Naar verwachting komt onze beleidsdekkingsgraad in de loop van 2025 boven de vereiste dekkingsgraad. Dan is onze financiële situatie naar verwachting weer voldoende. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds elk jaar opnieuw een herstelplan indienen.

En de coronacrisis?

Het huidige herstelplan is gebaseerd op onze financiële situatie op 31 december 2019. Als gevolg van de coronacrisis is onze dekkingsgraad in de eerste maanden van 2020 gedaald. Hiermee is in het herstelplan dus nog geen rekening gehouden. Pas aan het eind van dit jaar weten we wat de invloed is geweest van de coronacrisis in 2020. Volgend jaar moeten we opnieuw een geactualiseerde versie van het herstelplan indienen. Dat plan gaat dan uit van onze situatie op 31 december 2020.