Nieuws

Ons jaarverslag 2020 is klaar

In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2020 en het door ons gevoerde beleid.

Het Jaarverslag 2020 bevat onder andere:

  • het verslag van het bestuur met de ontwikkelingen in 2020 en onze financiële situatie
  • het verslag van de visitatiecommissie en de reactie van het bestuur hierop
  • het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop
  • het verslag van de compliance officer en de reactie van het bestuur hierop
  • een vooruitblik 2021
  • de jaarrekening

Meer informatie

Het volledige jaarverslag 2020 is terug te vinden onder ‘Documenten’ op onze website.

Bon: Bestuur