Nieuws

Start stuurgroep project toekomst pensioenregeling Forbo

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. De pensioenregeling van Forbo zal moeten veranderen. Er is een stuurgroep ingericht om na te denken over hoe de nieuwe regeling eruit zou kunnen zien.

Nieuw pensioenstelsel op komst

In 2019 heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken (op hoofdlijnen) over de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland. Sommige afspraken zijn al ingegaan (minder snelle stijging van de AOW-leeftijd), terwijl de details van andere afspraken nog verder moeten worden uitgewerkt.

Wel is al duidelijk dat ook de pensioenregeling van Pensioenfonds Forbo zal moeten veranderen. De huidige verwachting is dat er uiterlijk in 2027 een nieuwe regeling moet zijn, met een overgangsperiode naar het nieuwe stelsel vanaf 2023.

Stuurgroep opgericht

Binnen een brede stuurgroep wordt nagedacht over hoe deze regeling eruit zou kunnen zien. In de stuurgroep zijn werkgever, vakbonden en kaderleden van Flooring, Novilon, de OR van Eurocol, en het pensioenfondsbestuur vertegenwoordigd. De stuurgroep gaat eerst onderzoeken wat de gevolgen zijn van alle wijzigingen en welke verschillende opties er zijn voor de nieuwe regeling.

Wat vindt u belangrijk?

Als onderdeel hiervan zal ook aan u worden gevraagd hoe u tegen het onderwerp pensioen aankijkt en wat u hierbij belangrijk vindt. Zo kunnen we daar rekening mee houden bij het ontwerpen van de nieuwe regeling. Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het pensioenfondsbestuur via pensioenfonds@forbo.com of danielle.manne@forbo.com.