Wat als het mee- of tegenzit?

Nieuwe richtlijnen voor weergave van uw pensioen


Op de website mijnpensioenoverzicht.nl en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Op uw UPO is dit alleen het bedrag van uw pensioen bij ons pensioenfonds, op de website mijnpensioenoverzicht.nl is dit het bedrag van uw totale pensioenen inclusief de AOW.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder ziet u een voorbeeld.

U kunt ook de animatie van de Pensioenfederatie bekijken die een handige toelichting geeft op deze scenario’s:

Het onderste bedrag

Dit is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd en geen inschatting. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk in laat gaan met uw AOW.  

De bovenste bedragen

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u uit zou kunnen komen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot de pensioenrichtleeftijd van ons fonds (68 jaar) en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zullen de bedragen lager zijn. 

In de berekening van de bedragen zijn heel veel (wel 2.000) verschillende 'toekomsten' (scenario's) meegenomen, met allemaal verschillende financiële gebeurtenissen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde set 'toekomsten'. We hebben uitgerekend hoe hoog uw pensioen zou kunnen zijn in deze toekomsten.

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans dat u op uw pensioendatum uitkomt op een hoger bedrag dan dit rechter bedrag, is op dit moment klein (5%).

 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans dat u op uw pensioendatum uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag, is op dit moment klein (5%).

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente
  Als de rente stijgt, dan hoeven we minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we de pensioenen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

 • Beleggingen
  We beleggen de premie voor uw pensioen. We zouden ervoor kunnen kiezen om alleen maar te sparen, maar dat zou naar verwachting niet genoeg geld opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen te betalen en liefst ook mee te laten groeien met de prijsstijgingen. Maar beleggen is niet zonder risico's. We weten vooraf niet precies hoeveel de beleggingen gaan opleveren.

 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoger of lager salaris of een eventuele scheiding. Bij de inschattingen is geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie of latere pensioenkeuzes.

Verschil tussen Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar van ons ontvangt, ziet u voor het eerst deze inschatting van uw pensioen bij Pensioenfonds Forbo als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Als u inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting die gebaseerd is op uw totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en uw AOW-pensioen van de overheid.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt.

Is uw verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat u nu ontvangt? Dan betekent dit dat de verwachting is dat de koopkracht van uw pensioen zal dalen door stijging van de prijzen. U krijgt dus niet minder pensioen, maar u kunt naar verwachting minder kopen met hetzelfde bedrag.