Wat als het mee- of tegenzit?

Nieuwe richtlijnen voor weergave van uw pensioen.

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u vanaf begin oktober voor het eerst een inschatting van uw pensioen, inclusief de AOW, als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Het onderste bedrag

Dit is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd en geen inschatting. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u netto per jaar ontvangt, zolang u leeft. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk in laat gaan met uw AOW.

De bovenste bedragen

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u uit zou kunnen komen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot de pensioenrichtleeftijd van ons fonds (68 jaar) en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zullen de bedragen lager zijn.

In de berekening van de bedragen zijn heel veel (wel 2.000) verschillende 'toekomsten' (scenario's) meegenomen, met allemaal verschillende financiële gebeurtenissen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde set 'toekomsten'. We hebben uitgerekend hoe hoog uw pensioen zou kunnen zijn in deze toekomsten.

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans dat u op uw pensioendatum uitkomt op een hoger bedrag dan dit rechter bedrag, is op dit moment klein (5%). 

 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans dat u op uw pensioendatum uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag, is op dit moment ook klein (5%). 

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente
  Als de rente stijgt, dan hoeven we minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we de pensioenen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

 • Beleggingen
  We beleggen de premie voor uw pensioen. We kunnen ervoor zouden kiezen om alleen maar te sparen, zou dat naar verwachting niet genoeg geld opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen te betalen en liefst ook mee te laten groeien met de prijsstijgingen. Maar beleggen is niet zonder risico's. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. 

 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. 

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoger of lager salaris of een eventuele scheiding. Bij de inschattingen is geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie of latere pensioenkeuzes. 

In 2020: ook op uw UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u in 2020 van ons ontvangt, ziet u ook een inschatting van uw pensioen bij Pensioenfonds Forbo als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. In de weergave van uw pensioen op het UPO is de AOW en eventueel pensioen bij andere uitvoerders niet meegenomen.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt. 

Is uw verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat u nu ontvangt? Dan betekent dit dat de verwachting is dat de koopkracht van uw pensioen is gedaald door stijging van de prijzen. U krijgt dus niet minder pensioen, maar u kunt naar verwachting minder kopen met hetzelfde bedrag.