Nieuws

Gerrit Mol neemt afscheid, Phil de Boer nieuw bestuurslid

Gerrit Mol was sinds 2003 bestuurslid van Pensioenfonds Forbo. Sinds kort is hij afgetreden. Hij is nu wel lid van het Verantwoordingsorgaan (VO). Phil de Boer, voormalig lid van het VO, volgt Gerrit op in het bestuur.

De zittingstermijn in het bestuur van Gerrit liep af. Een bestuurder kan in principe maximaal twee keer herbenoemd worden. Een verlenging was daarom niet meer mogelijk. Gerrit heeft daarom zijn bestuursfunctie neergelegd, tegelijk met zijn pensioneren. Hij is nu wel lid geworden van het Verantwoordingsorgaan, namens de werknemers van Forbo Flooring. Binnenkort schuift hij door naar de zetel namens de gepensioneerden van Forbo-Novilon en Forbo Eurocol. Binnen het VO vervult Gerrit tevens de functie van secretaris.

Nieuw bestuurslid: Phil de Boer

Tot voor kort was Phil de Boer lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever Forbo. Het VO heeft Phil voorgedragen voor het bestuur namens de werknemers van Forbo Flooring. Op 6 juli is hij benoemd tot bestuurslid van ons fonds. Phil is binnen het bestuur de penningmeester.