Nieuws

Beleidsdekkinsgraad april: 106,0%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Forbo is in april weer licht gedaald. Deze daalde naar 106,0%. In maart was deze nog 106,1%.

Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 119,2% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met de huidige dekkingsgraad zit ons fonds onder deze grens. Pensioenfonds Forbo heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat speelde er in april?

De rente steeg in april. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Bovendien werden ook onze beleggingen meer waard de afgelopen maand. Door beide positieve ontwikkelingen steeg de actuele dekkingsgraad van 104,9% naar 106,2%.

Ondanks de stijging van de actuele dekkingsgraad daalde de beleidsdekkingsgraad licht in april. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= onze verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname en verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder DNB.

Op deze website publiceert ons fonds de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is leidend bij besluiten van het bestuur over bijvoorbeeld het jaarlijks verhogen van de pensioenen.

Meer informatie

Bekijk onze dekkingsgraad in een grafiek en lees meer over de verschillende dekkingsgraden die er zijn en de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur