Herstelplan

Er gelden financiële spelregels voor pensioenfondsen. Zo zijn er ook regels waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Te lage dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten voldoende middelen hebben om de uitbetaling van de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst wordt in een percentage uitgedrukt: de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien hoe een pensioenfonds er financieel voor staat.

De dekkingsgraad is altijd een momentopname die door economische ontwikkelingen kan stijgen en dalen. Dalen de aandelenkoersen, rente of neemt de levensverwachting toe, dan daalt de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 maanden) van het pensioenfonds was eind 2022 116,7% en lag daarmee onder de vereiste dekkingsgraad van 117,0%. Dat betekent dat er een tekort is. In het herstelplan staat hoe ons fonds binnen 10 jaar weer financieel gezond zou kunnen worden. 

Welke maatregelen kan Pensioenfonds Forbo inzetten?

Om uit herstel te komen kan Pensioenfonds Forbo (daar waar nodig in overleg met de sociale partners) besluiten om bijvoorbeeld:

  • de pensioenregeling te versoberen
  • de pensioenen te verlagen
  • het toeslagbeleid aan te passen
  • het beleggingsbeleid aan te passen

Geen verhoging en geen verlaging

Door onze financiële situatie zijn de pensioenen de laatste jaren niet verhoogd. Een verhoging van het pensioen kan alleen als de financiële situatie van ons fonds goed genoeg is. Dat is helaas niet zo. Daarom verwachten wij dat uw pensioen de komende jaren niet kan worden verhoogd. Op dit moment is het niet nodig uw pensioen te verlagen. Uw pensioen wordt alleen verlaagd als er geen andere oplossing is om de financiële situatie van ons fonds te verbeteren.

Verwachtingen

Uit het herstelplan blijkt dat er in 2021 geen aanvullende maatregelen nodig zijn om onze financiële situatie te verbeteren. Naar verwachting komt onze beleidsdekkingsgraad in de loop van 2025 boven de vereiste dekkingsgraad. Dan is onze financiële situatie naar verwachting weer voldoende. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds elk jaar opnieuw een herstelplan indienen.

Het huidige herstelplan is gebaseerd op onze financiële situatie van 31 december 2022. Ons herstelplan is door DNB goedgekeurd. 

Meer informatie

Wilt u het complete herstelplan inzien? Bekijk het dan hier.