Herstelplan

Er gelden financiële spelregels voor pensioenfondsen. Zo zijn er ook regels waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Te lage dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten voldoende middelen hebben om de uitbetaling van de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst wordt in een percentage uitgedrukt: de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en laat zien hoe een pensioenfonds er financieel voor staat.

De dekkingsgraad kan door economische ontwikkelingen stijgen en dalen. Dalen de aandelenkoersen, rente of neemt de levensverwachting toe, dan daalt de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 maanden) van het pensioenfonds was eind 2022 116,8% en lag daarmee onder de vereiste dekkingsgraad van 118,1%. Dat betekent dat er een tekortsituatie is. De beleidsdekkingsgraad is wel hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1%. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen voorlopig niet gekort hoeven te worden.

Verwachtingen

In het herstelplan staat hoe onze dekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad zou kunnen komen. De conclusie in het herstelplan is dat de herstelkracht van het fonds voldoende is om onze financiële situatie te verbeteren. In 2023 zijn kortingsmaatregelen daarom niet nodig. Het is op dit moment dus niet nodig uw pensioen te verlagen. Uw pensioen wordt alleen verlaagd als er geen andere oplossing is om de financiële situatie van ons fonds te verbeteren.

Naar verwachting komt onze beleidsdekkingsgraad in de loop van 2027 boven de vereiste dekkingsgraad. Dan is onze financiële situatie naar verwachting weer voldoende. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds elk jaar opnieuw een herstelplan indienen.

Het huidige herstelplan is gebaseerd op onze financiële situatie van 31 december 2022. Ons herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Verhoging niet vanzelfsprekend

Door onze financiële situatie zijn de pensioenen een aantal jaren niet verhoogd. In 2022 en 2023 hebben we de pensioenen wel kunnen verhogen, dankzij versoepelde regels.

Het is niet vanzelfsprekend dat we de pensioenen ieder jaar kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als de financiële situatie van ons fonds goed genoeg is. Ook kijken we naar de effecten van de toeslag voor alle groepen deelnemers. Het bestuur van ons fonds besluit steeds aan het einde van het jaar over een eventuele verhoging.

Meer informatie

Wilt u het complete herstelplan inzien? Bekijk het dan hier.