Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren.

Onze financiële positie

De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de actuele dekkingsgraad. Ons fonds publiceert elke maand de actuele stand van zaken in deze grafiek.

Pensioenfondsen rapporteren elke maand de actuele dekkingsgraad aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ook melden ze de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Te weinig reserves

Onze beleidsdekkingsgraad ligt onder een belangrijke grens; hij is nu 106,0% en dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat ons fonds te weinig buffers heeft om grote tegenvallers op te vangen. In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Verlaging pensioenen

Van een verlaging van de pensioenen is voorlopig nog geen sprake. We kunnen een verlaging op langere termijn helaas niet uitsluiten. Dat hangt af van de ontwikkeling van onze dekkingsgraad.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over ons herstelplan.