Nieuws

Update toekomststudie Pensioenfonds Forbo

Uw Pensioenfonds werkt aan een toekomststudie, samen met de sociale partners. Graag informeren we u over de stand van zaken.

In het gezamenlijke overleg is er een “eisen- en wensenlijst” opgesteld met de belangrijkste criteria voor de verdere onderzoeksfase. Ook is er gekeken naar welke uitvoeringsvormen interessant en passend kunnen zijn voor de pensioenregeling van Forbo.

Als best passende uitvoeringsvormen zijn de volgende opties vastgesteld:

  • Zelfstandig voortbestaan van Pensioenfonds Forbo
  • Overgaan naar een Algemeen Pensioenfonds (APF)
  • Overgaan naar een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

Daarnaast wordt er nog gekeken wat de mogelijkheden zijn bij een Belgische pensioenuitvoerder.

Bij de opties van overgaan naar een APF of BPF is ook gekeken welke partijen dan het best passen bij Forbo en welke partijen ‘open’ zouden staan om de pensioenregeling van Forbo uit te willen voeren. Hierbij is bijvoorbeeld goed gekeken naar de dekkingsgraad, het vermogen en bij de BPF’en naar de werkingssfeer (beoordeling of de in hetzelfde fonds aangesloten bedrijven qua activiteiten en sector bij elkaar passen). Voor zowel de APF- als BPF-vorm zijn elk drie partijen geselecteerd aan wie een verzoek om offerte wordt gedaan.

Deze offertes zullen kritisch beoordeeld worden aan de hand van zowel de financiële gegevens als de criteria uit de “eisen- en wensenlijst” van de betrokken partijen.

Tegelijkertijd wordt er een extra studie gedaan naar de mogelijkheden voor het zelfstandig voortbestaan van Pensioenfonds Forbo. Hierbij wordt goed gekeken naar wat er nodig is, en hoe de inrichting van de interne organisatie dan zou moeten worden, om zelfstandig voortbestaan van Pensioenfonds Forbo een goede duurzame oplossing te laten zijn.

Voor al deze vormen zijn er nogal wat voorwaarden en wensen gesteld die allemaal beoordeeld moeten worden. De eerste beoordeling wordt voorbereid in de technische commissie, die bestaat uit drie pensioendeskundigen vanuit de betrokken partijen.

Op 18 april komt de gehele werkgroep weer samen om de beoordeling van de technische commissie te bespreken. Ook worden de uitkomsten uit de studie naar de mogelijkheden voor het zelfstandig voortbestaan van Pensioenfonds Forbo beoordeeld.

Wij houden u op de hoogte!