Nieuws

Het resultaat: uw mening over onze communicatie

We informeren u op verschillende manieren over uw pensioen bij ons fonds. Bijvoorbeeld via de website en uw Uniform Pensioenoverzicht. We vinden het belangrijk om te weten wat u daarvan vindt. Daarom nodigden we pensioengerechtigden en oud-werknemers uit om in februari deel te nemen aan een online onderzoek. In totaal hebben 72 mensen meegedaan. We geven graag een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Rapportcijfer 7,7

De communicatie van Pensioenfonds Forbo wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7. Bijna twee derde geeft de communicatie van Pensioenfonds Forbo een 8 of hoger (64%). Dat is een resultaat om trots op te zijn.

Communicatiemiddelen

In het onderzoek vroegen we uw mening over de communicatiemiddelen van het fonds. Aan bod kwamen: de brieven, het Uniform Pensioenoverzicht, de digitale nieuwsbrieven, e-mailservices en de folder over onze toekomststudie. Deze communicatiemiddelen werden op alle aspecten positief gewaardeerd.

Contact met Pensioenfonds Forbo

De informatiebijeenkomsten zijn in het afgelopen jaar door 60% van de gepensioneerden bezocht. Oud-werknemers hebben minder vaak de informatiebijeenkomst bezocht.  De tevredenheid over de informatiebijeenkomsten is bij beide doelgroepen hoog.

Verder hebben de respondenten weinig tot geen contact gehad met de helpdesk van het fonds of het bestuur. Als er wel contact was, dan was men daar tevreden over.

Online platforms

Ook onze online platforms werden goed beoordeeld. Daaronder valt de website en de omgeving achter de inlog van de website; Mijn Pensioencijfers.

Andere communicatiemiddelen

Naast de communicatiemiddelen van Pensioenfonds Forbo, maken veel respondenten gebruik van de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Verder geeft het merendeel van de respondenten aan dat ze geen informatie missen van Pensioenfonds Forbo.

Conclusie

We danken alle respondenten hartelijk voor hun deelname! Over het algemeen zijn de resultaten van het onderzoek positief. We zullen de resultaten verder bespreken en meenemen in onze toekomstige communicatie.