Nieuws

Beleidsdekkingsgraad maart: 101,5%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Forbo is in maart gedaald naar 101,5%. Een maand eerder was deze 102,6%.

Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 117,8% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met de huidige dekkingsgraad zit ons fonds onder deze grens. Pensioenfonds Forbo heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Ontwikkelingen in maart

Het coronavirus zorgde er ook deze maand voor dat de handel in aandelen onder druk kwam te staan. De rente steeg iets, maar desondanks daalde de actuele dekkingsgraad met 7,3%-punt naar 91,7%. De beleidsdekkingsgraad is met 1,1%-punt gedaald. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Door het coronavirus én de oliecrisis zijn de financiële markten enorm in beweging. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet en voert wekelijks overleg met de vermogensbeheerder en experts om ons pensioenvermogen te bewaken en, indien noodzakelijk, aanpassingen aan te brengen in de portefeuille. Ook van onze andere dienstverlenende partijen, zoals AZL en de actuaris, ontvangen wij regelmatig informatie over de continuïteit van de organisaties en dienstverlening en eventuele gevolgen voor ons fonds.

De impact van het coronavirus is op vele vlakken in de maatschappij erg groot en zo ook voor ons pensioenfonds. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gevolgen voor uw pensioen

Ondanks de lage actuele dekkingsgraad nu, zijn er vooralsnog geen directe gevolgen voor uw pensioen. De stand van zaken aan het einde van het jaar is hiervoor van belang. Het bestuur blijft waakzaam en zal al wat mogelijk is doen, om de dekkingsgraad weer te laten stijgen als het economisch weer wat beter gaat.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= onze verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname en verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder DNB.

Op deze website publiceert ons fonds de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is leidend bij besluiten van het bestuur over bijvoorbeeld het jaarlijks verhogen van de pensioenen.

Meer informatie

Bekijk onze dekkingsgraad in een grafiek en lees meer over de verschillende dekkingsgraden die er zijn en de achtergronden van onze financiële positie. In dit nieuwsbericht leest u meer informatie over wat het coronavirus betekent voor Pensioenfonds Forbo.

Bron: Bestuur