Nieuws

Elk jaar dat pensioenoverzicht… lekker belangrijk?!

In het UPO leest u hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt opgebouwd. Ook ziet u wat uw eventuele partner en kinderen ontvangen, mocht u komen te overlijden.

Wat verandert er sinds dit jaar in uw UPO?

Tot nu toe ging uw UPO uit van uw situatie op 31 december van elk jaar. We laten u nu uw situatie per 1 januari zien, omdat u in 2021 iets minder pensioen opbouwt. Het pensioen dat u naar verwachting krijgt als u blijft opbouwen, is hierdoor wel lager. Dat bedrag berekenen we door de opbouw van 2021 te vermenigvuldigen met het aantal jaar dat u nog opbouwt.

Wat als het mee- of tegenzit?

Net zoals vorig jaar ziet u op uw UPO ook een inschatting van uw pensioen bij ons fonds als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Het valt u misschien op dat de drie bedragen lager zijn dan vorig jaar. Dat komt door de cijfers waarmee we deze voorspellingen berekenen. Die bepalen wij niet zelf. We volgen de regels van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft die regels aangepast. De rente waarmee we rekenen is dit jaar lager.

Wat moet u doen?

Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht goed. Staat uw partner op het UPO vermeld? Zijn de bedragen in lijn met die van vorig jaar? Bent u gescheiden en is dit voor 1 januari verwerkt? Dan moeten de bedragen op het pensioenoverzicht ook hierop aangepast zijn. Als er iets niet klopt of ontbreekt, neem dan contact met ons op.

Het pensioenoverzicht kunt u downloaden

Wilt u uw UPO liever digitaal bekijken of downloaden? Dat kan. Log dan in op Mijn Pensioencijfers, uw persoonlijke en beveiligde omgeving van deze website.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.