Verandert uw situatie?

Trouwen

Gaat u trouwen? Dan deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u komt te overlijden. 

Hoeveel krijgt uw partner?

Het partnerpensioen is standaard 70% van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd als u tot uw pensioen heeft gewerkt voor zover de opbouw na 31 december 2012 heeft plaatsgevonden. Het partnerpensioen dat is opgebouwd tot 1 januari 2013 is 50% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer u tijdens actieve dienst komt te overlijden is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen wanneer u tot uw pensioen had gewerkt. Voor het verschil heeft het pensioenfonds een verzekering afgesloten. In het pensioenoverzicht staat hoeveel partnerpensioen wij voor uw partner regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Wat moet u doen? 

U hoeft u niets te doen als u trouwt in Nederland. Wij ontvangen de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente. 

  • Trouwt u in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte.
  • Trouwt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente melden. Wij ontvangen de gegevens van uw partner dan automatisch van de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. Bij ons fonds heeft u de mogelijkheid om een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. Uw partner ontvangt dan bij uw overlijden een extra uitkering naast het partnerpensioen. U betaalt zelf de premie voor deze verzekering. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.