Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof

Als u zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof opneemt, gaat uw pensioenopbouw gewoon door. U hoeft niets te doen voor uw pensioen.

3. Onbetaald verlof of sabbatical opnemen

Als u onbetaald verlof opneemt, gaat uw pensioenopbouw niet automatisch door. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenopbouw door te laten lopen. U betaalt dan wel zelf de volledige premie, dus het deel van de werknemer en het deel dat uw werkgever normaal voor u betaalt.

Mocht u tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof overlijden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit aan ons door.

4. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

  1. ouderdomspensioen
  2. partnerpensioen
  3. wezenpensioen

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit aan ons door.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga hiervoor naar Mijn Pensioencijfers.