Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek 

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u volledig arbeidsongeschikt werd. U krijgt dan premievrijstelling. Dat betekent dat het pensioenfonds de premie voor uw pensioenopbouw betaalt. Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen. 

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV

Wat kunt u verder doen? 

U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. U krijgt dan gedeeltelijke premievrijstelling. Dat betekent dat het pensioenfonds een deel van de premie voor uw pensioenopbouw betaalt. Hoeveel premie wij voor u betalen, is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij ons. U bouwt geen extra pensioen op over het deel van de tijd dat u niet kunt werken.

Vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen. 

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.
In de onderstaande tabel ziet u welk percentage aan pensioenopbouw er voor u is, bij welk arbeidsongeschiktheidspercentage.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Premievrijstelling
Minder dan 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
Meer dan 80% 100%

Vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen? 

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV

Wat kunt u verder doen? 

U kunt een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.