Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt en daardoor niet meer (volledig) kunt werken, bouwt u toch pensioen op.

Pensioen voor later

Wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard blijft u bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u volledig arbeidsongeschikt werd. U krijgt dan premievrijstelling. Dat betekent dat het pensioenfonds de premie voor uw pensioenopbouw betaalt.

Ook kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. U krijgt dan gedeeltelijke premievrijstelling. Dat betekent dat het pensioenfonds een deel van de premie voor uw pensioenopbouw betaalt. Hoeveel premie wij voor u betalen, is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-) partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
ANW-hiaatverzekering    
Ploegentoeslagpensioen    
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid