Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken met uw partner.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan hiervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. 

Wat kan uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u en uw partner andere afspraken maken over de verdeling van de bezittingen en/of het pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, kunt u dat op verschillende manieren regelen:

  • Zijn er artikelen over pensioenafspraken opgenomen in uw echtscheidingsconvenant? Geef een kopie van het echtscheidingsconvenant aan ons door. Of: 
  • U en uw ex-partner ondertekenen beiden het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Geef het ondertekende formulier én alle benodigde documenten aan ons door.

U kunt de scheiding en alle afspraken aan ons doorgeven via Mijn Pensioencijfers: Direct regelen (Echtscheiding regelen). Uw ex-partner kan de documenten naar ons toesturen per e-mail of per post.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

Woont u in het buitenland?

Dan krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

2. Ouderdomspensioen

Volgens de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’ wordt het pensioen dat u tijdens uw huwelijkse periode heeft opgebouwd door twee gedeeld. U kunt echter ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken met uw partner. Geef uw beslissing om wel of niet van de wet af te wijken binnen 2 jaar aan ons door via Mijn Pensioencijfers of gebruik dit formulier. Uw pensioen wordt dan in 2 delen verdeeld. Uw ex-partner ontvangt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner overleden is..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef dit binnen 2 jaar aan ons door via Mijn Pensioencijfers of gebruik dit formulier.