Wat is pensioen?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen. Op die manier behoudt het pensioen zijn waarde. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer wordt uw pensioen verhoogd?

Wij reserveren geen geld voor de verhoging. U hebt er niet automatisch recht op. We kunnen de pensioenen alleen verhogen als onze financiële positie goed genoeg is. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd.

Per 1 januari 2024 hebben we uw pensioen met 3,5% kunnen verhogen. Dit was mogelijk doordat de overheid de regels voor het verhogen van de pensioenen vanaf 1 juli 2022 tijdelijk heeft aangepast, omdat er een nieuw pensioenstelsel aankomt. Eerder mochten pensioenfondsen de pensioenen pas verhogen bij een dekkingsgraad van 110% of hoger. Door de aangepaste regels mogen pensioenfondsen de pensioenen al bij een dekkingsgraad van 105% verhogen.

Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen.

De verhoging in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren hebben wij uw pensioen helaas niet kunnen verhogen vanwege de financiële positie van ons fonds: 

Datum Toeslag Prijsontwikkeling (afgeleid*)
1 januari 2024 3,5% n.t.b.
1 januari 2023 6,5% okt 2021 - okt 2022: 16,9%
1 januari 2022 3,28% okt 2020 - okt 2021: 3,30%
1 januari 2021 0,00% okt 2019 - okt 2020: 1,10%
1 januari 2020 0,00% okt 2018 - okt 2019: 1,70%
1 januari 2019 0,00% okt 2017 - okt 2018: 1,70% 
1 januari 2018 0,00% okt 2016 - okt 2017: 1,30%
1 januari 2017 0,00% okt 2015 - okt 2016: 0,40%
1 januari 2016 0,00% okt 2014 - okt 2015: 0,40%

*In een afgeleide prijsontwikkeling worden wijzigingen van belastingtarieven niet meegenomen. Meer informatie over de prijsontwikkeling vindt u op de website van het CBS.

Misschien verlagen?

De financiële positie van ons fonds moet de komende jaren verbeteren. Daar is een plan voor opgesteld. Op dit moment is het niet nodig om uw pensioen te verlagen. Maar als de verbetering de komende 10 jaar niet lukt, bestaat het risico dat wij uw pensioen toch moeten verlagen. Uw pensioen wordt alleen verlaagd als er geen andere oplossing is voor de financiële problemen van het fonds.