Nieuws

Beleidsdekkingsgraad maart: 106,1%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Forbo is in maart licht gedaald. Deze daalde naar 106,1%. In februari was deze nog 106,2%.

Ons fonds moet een dekkingsgraad hebben van 119,2% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met de huidige dekkingsgraad zit ons fonds onder deze grens. Pensioenfonds Forbo heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat speelde er in maart?

De rente daalde in maart. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is niet goed voor onze financiële positie. Aan de andere kant werden onze beleggingen de afgelopen maand meer waard. Helaas kon deze positieve ontwikkeling, de gevolgen van de gedaalde rente niet helemaal compenseren. De dekkingsgraad daalde daardoor deze maand licht .

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= onze verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname en verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder DNB.

Op deze website publiceert ons fonds de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is leidend bij besluiten van het bestuur over bijvoorbeeld het jaarlijks verhogen van de pensioenen.

Meer informatie

Bekijk onze dekkingsgraad in een grafiek en lees meer over de verschillende dekkingsgraden die er zijn en de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur