Hoe zeker is uw pensioen?

Waardevast pensioen

transparant.gif waardevast.png 

Wij beoordelen per jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Dat is helaas niet zo. Daarom verwachten wij dat uw pensioen de komende jaren niet kan worden verhoogd. De financiële positie van ons fonds moet de komende jaren verbeteren. Daar is een plan voor opgesteld. Op dit moment is het niet nodig uw pensioen te verlagen. Maar als de verbetering de komende elf jaar niet lukt, bestaat het risico dat wij uw pensioen toch moeten verlagen. Uw pensioen wordt alleen verlaagd als er geen andere oplossing is voor de financiële problemen van het fonds. Pensioenfonds Forbo probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. Als er een verhoging mogelijk is, wordt die afgeleid van de stijging van de prijzen.

In de jaren 2014 tot en met 2020 zijn de pensioenen voor actieve deelnemers (opgebouwd over de ploegendiensttoeslag en het vaste salaris) als volgt verhoogd*

  Indexatie Stijging van de prijzen
2020 0,00% 1,27%
2019 0,00% 2,63%
2018 0,00% 1,70%
2017 0,00% 1,38%
2016 0,00% 0,32%
2015 0,00% 0,64%
2014 0,50% 0,98%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het jaarverslag op de documentenpagina.