Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers.png

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds Forbo. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 middelloon.png

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

 opbouw.png

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 14.167,00 bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag', ook wel 'franchise' genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875 % aan pensioen op. Daarnaast bouwt u pensioen op over uw eventuele ploegentoeslag.

 premieverdeling_beide_67.png

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaalt u 7% van de bruto loonsom en uw werkgever 14%. De totale premie is 21% van de bruto loonsom. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.