Welke keuzes hebt u zelf?

Eerder stoppen

 

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.