Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.png

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Kijk op onze website voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Deze kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen.
waardevast.png

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie Stijging van de prijzen
2019 0,00% 2,63%
2018 0,00% 1,70%
2017 0,00% 1,38%
2016 0,00% 0,32%
tekort.png

Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan met de volgende mogelijke maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.