Beleggingen

Onze beleggingen

De pensioenpremie wordt belegd. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt. 

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten en regio's:

  • Producten, zoals aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties (= leningen)
  • Regio’s, zoals Europa, VS, Azië en opkomende markten

Daarbij wordt grofweg de volgende verdeling aangehouden:

  • Vastrentende waarden (50%)
  • Aandelen (30%)
  • Hoogrentende waarden (20%)

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat een vaste rente wordt ontvangen. Hoogrentende waarden zijn obligaties met meer risico en met een hogere vergoeding.

Bij aandelen gaat het anders. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming. Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt dan per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Het aandeel kan meer of minder waard worden.

In ons betrokkenheidsbeleid staat hoe wij toezicht houden op ondernemingen waarin wij beleggen.

Belegd vermogen en rendement

Het belegd vermogen is het bedrag dat ons fonds belegt. Het belegd vermogen van ons fonds schommelde de afgelopen jaren tussen € 350 en € 608 miljoen. Dit komt door:

  • de premie die deelnemers en werkgever betalen (redelijk stabiele instroom) en
  • het beleggingsrendement (variabele instroom)

In 2022 was ons belegd vermogen € 386 miljoen.

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar en kan ook negatief zijn. In 2022 bedroeg het rendement -25,7%. Het jaar daarvoor was dit 0,2%.