Beleggingen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens
  • dierproeven
  • bont

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met het bestuur van ons pensioenfonds.

Nieuwe Europese wetgeving over duurzaamheid

Sinds 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dat is een nieuwe Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen. De SFDR komt voort uit het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van een duurzame economie.

De SFDR houdt onder andere in dat grote financiële partijen moeten aangeven of ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten op mens, milieu en samenleving, die voortkomen uit de beleggingsbeslissingen. De regelgeving moet nog op een aantal onderdelen verder worden uitgewerkt.

Pensioenfonds Forbo heeft besloten om bij beleggingsbeslissingen vooralsnog geen rekening te houden met deze effecten. Daarnaast houden de onderliggende beleggingen van dit financiële product geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hiervoor kiest het pensioenfonds vanwege de omvang van het fonds en de onduidelijkheid over de rapportageverplichtingen. Net als de mogelijke kosten ervan. We willen eerst toetsen of we aan de rapportageverplichtingen kunnen voldoen, voordat we de ongunstige effecten meewegen in beleggingsbeslissingen of ons committeren naar ecologisch duurzame economische activiteiten conform de EU Taxonomie.

In het document SFDR Informatieverschaffing vindt u meer informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s en de verklaring omtrent de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Dit document is ook terug te vinden op de documentenpagina.