Beleggingen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens
  • dierproeven
  • bont

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

SFDR duurzaamheidsinformatie pensioenregeling

Het MVB-beleid moet voldoen aan de regelgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt onder andere in dat grote financiële partijen transparant moeten rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten op mens, milieu en samenleving, die ontstaan uit de beleggingsbeslissingen. 

Binnen de SFDR-wetgeving zijn meerdere duurzaamheidsfactoren bepaald, die gaan over onder andere ecologische en sociale kwesties, waaronder mensenrechten en arbeidsverhoudingen. In de SFDR opt-out verklaring ongunstige effecten licht het fonds toe of de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden meegenomen.

In het document SFDR integratie duurzaamheidsrisico’s heeft het fonds beschreven hoe zij omgaat met duurzaamheidsrisico's. De ecologische en/of sociale kenmerken van de pensioenregeling van het pensioenfonds vindt u in het wettelijk voorgeschreven model SFDR duurzaamheidskenmerken beleggingen en in het document SFDR Duurzaamheidsinformatie. Deze documenten zijn ook terug te vinden op de documentenpagina.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met het bestuur van ons pensioenfonds.